Услови за патување

Услови за патување 2018-06-05T21:44:13+02:00

Македонски пасош

Државјани на земји кои не сè во ЕУ: според Прописот 610/2013 на ЕУ, државјанин на друга земја кој престојува за краток временски период треба да има во себе важечки личен документ за преминување граница на име на носителот и да ги исполнува следниве критериуми:

  • Важноста на патната исправа да е подолга од најмалку три месеци по планираниот датум на заминување од територијата на земјите членки на ЕУ;
  • Издаден е во претходните десет години.