Ученички ескурзии

Ученички ескурзии 2018-06-07T01:06:17+02:00

Т.А. Метфил организира ученички ескурзии кои се прилагодени на желбите и интересите на учениците. Патувањата можат да бидат еднодневни или повеќедневни. Цената се пресметува според конкретната програма и видот на сместувањето;

Посетете ја и истражете ја Македонија со Т.А. Метфил. Нека учениците ја запознаат подобро нашата татковина.