КАНАДСКА ВИЗА

Канадска виза 2019-05-17T21:08:24+02:00

Што се ми е потребно за да добијам Канадска туристичка виза?

Од Канада (Од Гарантот)

 • Гаранција од спонзорот во Канада, со која гарантира дека ги презема сите трошоци на престојот и дека сигурно ќе се вратите во матичната земја
 • Фотокопија од доказот за иселеничкиот статус на гарантот
 • Писмо од работодавачот на гарантот со неговите примања

Од Република Македонија (Од Апликантот)

 • Важечки пасош
 • 2 фотографии (формат 35х50, бела позадина)
 • И …….

Ако сте вработен/а

 • Потврда од работа со работно место и износ на месечна плата
 • И …….

Ако сте студенти/ученици

 • Индекс/Kнишка
 • И …….

Ако сте пензионер/ка

 • Потврда од пензијата (чек од последната пензија или решение од Фонд за Пензиско и Инвалидско осигурување)
 • И …….

За сите останати информации контактирајте не на:

+389 70 574 181 достапни сме и на Вибер