АВСТРАЛИСКА ВИЗА

Австралиска виза 2019-05-17T21:02:05+02:00

Што се ми е потребно за да добијам Австралиска туристичка виза?

Од Австралија (Од Гарантот)

  • Гаранција за туристичка посета (STATUTORY DECLARATION) во која се гарантира вашето сместување, финансиската помош, трошоците за (евентуално) лекување и изјава дека ќе ја напуштите Австралија пред истекот на визата;

  • Фотокопија од државјанство или од Австралиската постојана виза на гаранторот;

  • Изводи од банка (further evidence of founds или evidence of access to funds).

Од Република Македонија (Од Апликантот)

  • 1 формулар;
  • Копија од лична карта;
  • 4 фотографии;
  • ……………….

За сите останати информации контактирајте не на:

+389 70 574 181 достапни сме и на Вибер