АНГЛИСКА ВИЗА

Англиска виза 2019-05-17T21:08:04+02:00

Што се ми е потребно за да добијам Англиска туристичка виза?

Од АНГЛИЈА/В. БРИТАНИЈА (Од ГАРАНТОРОТ)

 • Гаранција за туристичка посета (STATUTORY DECLARATION) во која се гарантира вашето сместување, финансиската помош, трошоците за (евентуално) лекување и изјава дека ќе ја напуштите Англија пред истекот на визата
 • Фотокопија од државјанство или од Англиска постојана виза на гаранторот и копија од пасошот
 • Изводи од банка (further evidence of founds или evidence of access to funds)
 • Извештај од банка за состојба на сметката
 • Договор за поседување на куќа/стан
 • Податоци од фирмата каде сте вработени (адреса, телефон, е-маил)
 • Покана за закажана свадба или друг повод

Од Република Македонија (Од Апликантот)

 • Потврда за уплата на таксата за обработка на молбата
 • Своерачно потпишан пасош, со важност минимум од една година
 • И …….

Ако сте студент/ка или ученик/чка:

 • Потврда од факултетот за редовен студент или потврда од училиште дека сте редовен ученик, училиште за ослободување од настава ако е во учебна година – на англиски јазик
 • И …….

Ако сте пензионер/ка:

 • Чек од последната пензија
 • И …….

За сите останати информации контактирајте не на:

+389 70 574 181 достапни сме и на Вибер