АМЕРИКАНСКА ВИЗА

Американска виза 2019-05-17T21:05:15+02:00

Што се ми е потребно за да добијам Американска туристичка виза?

Од Америка (Од Гарантот)

 • Гаранција за туристичка посета (STATUTORY DECLARATION) во која се гарантира вашето сместување, финансиската помош, трошоците за (евентуално) лекување и изјава дека ќе ја напуштите Америка пред истекот на визата

 • Фотокопија од државјанство или од Америчката постојана виза на гаранторот и копија од пасошот
 • Изводи од банка (further evidence of founds или evidence of access to funds)
 • Договор за поседување на недвижности

 • Податоци од фирмата каде се вработени (адреса, телефон, е-маил)

 • Извештај од банка за состојба на сметката

Од Република Македонија (Од Апликантот)

Ако сте вработен/а

 • Потврда (The Confirmation Page) со бар кодот од пополнет формулар ДС-160

 • Потврда за извршена уплата на такса

 • И …….

Ако сте студент/ка или ученик/чка

 • Потврда од факултетот за редовен студент или од училиште за ослободување од настава ако е во учебна година – на англиски јазик

 • И …….

Ако сте пензионер/ка

 • Потврда од фондот за пензионери – на англиски јазик

 • И …….

За сите останати информации контактирајте не на:

+389 70 574 181 достапни сме и на Вибер